Jak powstają ogrodzenia panelowe?

Zgrzewanie paneli ogrodzeniowych

Ogrodzenia panelowe produkowane są przez samobieżne, automatyczne zgrzewarki wielopunktowe, wyposażone w laserowo wycięte szablony i siłowniki pneumatyczne, poruszające zespołem miedzianych elektrod.

Jak powstają ogrodzenia?

Wyprostowane przez prościarki i ucięte na wymiar druty stalowe rozkładane są maszynowo przez podajniki wzdłużne i poprzeczne w specjalnym szablonie, odpowiadającym rodzajowi zgrzewanych paneli. Następnie druty ogrodzenia zostają dociśnięte przez zespół miedzianych elektrod, przez które w ułamku sekundy przepływa prąd o bardzo dużym natężeniu. Wskutek oporu w miejscu styku energia elektryczna zamienia się w ciepło, temperatura gwałtownie wzrasta, roztapiając i uplastyczniając stalowy materiał, tworząc strefę zwaną jądrem zgrzejnym.

W momencie wyłączenia prądu jądro zgrzeiny osiąga maksymalną wielkość, jednakże zgrzeina pozostaje nadal pod dociskiem elektrod, dzięki czemu może rozpocząć się etap krzepnięcia (rekrystalizacji) stali w jądrze zgrzeiny. Czas i natężenie prądu w procesie zgrzewania są programowane komputerowo przez naszych specjalistów w mikroprocesorowym sterowniku zgrzewarki, z uwzględnieniem typu zgrzewanych paneli, ich średnicy drutu i rozstawu, tak aby wielkość przetopienia (zgrzeiny) zapewniała połączenie drutów o pożądanej wytrzymałości.

W przypadku paneli ogrodzeniowych przetłaczanych 3D – po zgrzaniu całej kraty – w tym samym ciągu technologicznym – trafiają one dodatkowo do stanowiska prasy hydraulicznej, gdzie wybijane są przetłoczenia wzdłużne, które mają nadać ogrodzeniu panelowemu wymaganą sztywność i stabilność.

Related posts

Leave your comment Required fields are marked *